1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego

2. W przyszłą niedzielę z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Ofiary złożone przy okazji poświęcenia zostaną przekazane do MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy

3. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia modlitwy za zmarłych w ubiegłą niedzielę na cmentarzu: Paniom z Koła Gospodyń „Paradne Gosposie” za umycie ołtarza polowego, tym, którzy przygotowali nagłośnienie, Orkiestrze, Panom zbierającym ofiary. Zebrane ofiary przeznaczamy na utrzymanie cmentarza oraz budowę kaplicy. Prace przy budowie trwają.

4. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w kancelarii parafialnej dzisiaj po Mszach św. o godz. 7.00 i 11.00 i przez cały tydzień po Mszy świętej

5. Dziękujemy mieszkańcom osiedli Kanie, Bydłonie, Cyrki, Szarki, Cieżaki, Muchówka za przygotowanie ostatniego nabożeństwa fatimskiego i ofiarę na budowę kaplicy. W sierpniu prosimy o przygotowanie tego nabożeństwa osiedla Łopuszne, Lachy, Bartoszki

6. Dziękujemy mieszkańcom osiedli Gawrony, Krupy, Dymy za ofiarę na sprzątanie kościoła, w przyszłym tygodniu o ofiarę prosimy mieszkańców osiedli Górnie, Kalety

7. Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” organizuje kolonię dla dzieci rolników w wieku 9 – 16 lat, od 4 sierpnia nad morzem. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 22 VII – św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych,
• 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy,
• 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu,
• 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii,
• 25 VII - św. Krzysztof

411611
Dzisiaj: 32
Wczoraj: 144
Ten miesiąc: 2,420