INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

29.05-4.06.2023

Poniedziałek

29  V

6:30

Dziękczynna w 52 rocz. ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

7:00

+ Paweł Kotarba

18.00

O nawrócenie dzieci

Wtorek

30 V

6:30

W 45 rocz. ślubu Anny i Adama podziękowanie za wspólnie przeżyte lata z prośbą Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla małżonków, dzieci i wnuków

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

7:00

+ Władysława Mucha – od męża

18.00

Dziękczynna w rocz. slubu Teresy i Józefa, z prośbą o dalsze łaski od Boga, opiekę Matki Bożej, zdrowie

Środa

31 V

6:30

1.O błogosławieństwo Boże w urodzajach, zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych od Róży Józefa Majdy

2.+ Zofia Michalak – od Władysława i Marii Karpierz ze Świątkówki

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

18:00

 

Msza święta w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

1  VI

6:30

O powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii- intencja od Róży Katarzyny Stożek

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

7:00

+ Stanisław Kołodziejski w rocznicę śmierci

18.00

+ Barbara Płoskonka

Piątek

2 VI

6:30

1.+ Maria Stożek i zmarli z rodziny

2. + Władysław Mucha, żona Zofia i ich rodzice

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

18:00

 Msza święta wspólna za zmarłych

Sobota

3 VI

6:30

 

 

1.Dziękczynna w 90 rocz. urodzin Marii z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w dalszym życiu

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

 

7:00

Wynagradzająca za grzechy i zniewagi N Sercu PJ - od Róży Ireny Stożek

18:00

Dziękczynna w 15 rocz. ślubu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  opiekę Matki Bożej dla małżonków i dzieci

Niedziela

4 VI

 

 

7:00

+ Anna Fryc w 7 rocznicę śmierci

(   + Czesław Stożek, + Zofia Michalak - greg poza parafią)

9:00

 + Eugeniusz Tucznio w rocz. śmierci – od córki z rodziną

11:00

Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Szymona z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. w życiu

16:00

+ Stanisław Kania w 4 rocz. śmierci, córka Anna i jego rodzice                         

ŚRODA 31.05. 2023

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść dla
mieszkańców osiedli Zapotocze i Zagroda, dla zmarłych o życie wieczne
 W intencji Ojczyzny i o pokój na Ukrainie
 O zdrowie dla Asi i szczęśliwe rozwiązanie
 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Janiny i o wiarę w rodzinie
 W intencji Zdzisława, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niego i całej
rodziny

Intencje za zmarłych
+ Katarzyna Kucharczyk w rocz. śmierci, Jakub mąż
+ Maria i Władysław Szczypka, Rozalia i Bronisława Szczypka
+ Józef Gruszkowski w 55 rocz. śmierci, syn Władysław w 3 rocz. śmierci
+ Anna Bożek, mąż Józef, córka Krystyna, wnuk Adam
+ Jan Malec – od Mirosława Malec
+ Stefania Blecharczyk, Józef Cieżak
+ Franciszek, Maria, Aleksander
+ Maria, Janina, Ignacy
+ Anna i Stefania Łojas-

Wspólne za zmarłych:
+ Maria Mucha (Zagroda) – od Janiny i Andrzeja Flig z rodziną
+ Maria Cież – od Marii Widzisz
+ Paweł Kotarba – od Grażyny i Kazimierza Gaweł
+ Eleonora Grzęda – od Marii i Józefa Pustelnik
+ Grzegorz Drabik – od sąsiada Rafała i Magdy Zięby z dziećmi
+ Czesław Stożek – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną
+ Michał Filipiak – od Janiny i Tadeusza Skolarus z rodziną
+ Zofia Michalak – od Teresy Czarnota z rodziną
+ Władysława Mucha – od Władysława Pyrz

Piątek 9.06.2023
Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+ Rozalia Mucha w rocz. śmierci, mąż Antoni
+ Juan Malec – od Mariana Wójcik
+ Józef Gruszkowski – od Ewy i Władysława Grzęda z rodziną
+ Stanisław Zięba – od Mariusza i Eleny Klimek
+ Marian Dziedzic – od Marii i Zofii Marszalik
+ Stanisław Kotarba – od Haliny i Andrzeja Główka z rodzina
+ Krzysztof Stożek – od rodziny Stożków ze Snozy
+ Władysław Wcisło – od Barbary Łabuz
+ Franciszek Piekarczyk – od rodziny Setlaków
+ Maria Niedośpiał – od Danuty i Wojciecha Mrażek
+ Józefa Cieżak – od Stanisławy i Stanisława Łacny
+ Jan Dziadkowiec – od Andrzeja i Bernadetty Kucharczyk z rodziną
+ Agnieszka Lis – od Doroty Pieroń z Młynnego
+ Edward Muniak – od Barbary Michalak z rodziną
+ Teresa Karpierz – od Anny i Andrzeja Kozak z Lubnia
+ Józef Mucha – od Rozalii i Kazimierza Piwowar
+ Stefan Kotarba – od `Marcina i Elżbiety Łabuz z dziećmi
+ Maria Kudłacz – od Krystyny i Jana Drabik z rodziną
+ Maria Mucha (Zagroda) – od Elżbiety i Pawła Łabuz z dziećmi
+ Maria Cież – od Józefa i Anny Wątor
+ Władysław Nawieśniak – od Władysława Stożek z rodziną
+ Paweł Kotarba – od Marii Jakubiak
+ Katarzyna Kołodziejska – od Doroty Grochot z rodziną
+ Eleonora Grzęda – od rodziny Brzezickich
+ Bronisława Skolarus – od Krystyny i Janusza Furmańskich z Tarnowa
+ Celina Kozak – od Anny i Janusza Popiołek z rodziną
+ Stanisław Wcisło – od Agaty i Krzysztofa Gil
+ Grzegorz Drabik – od Małgorzaty i Jana Starmach z rodziną
+ Michał Filipiak – od Joanny i Szymona Dudzik
+ Czesław Stożek – od chrześniaka Piotra
+Władysława Mucha – od siostry Zofii z mężem
+ Zofia Michalak – od Józefa Stożek z rodziną