1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

2. Po południu o godz. 15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia i o 16.00 Msza św. Od dzisiaj Msze święte według porządku letniego: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 16.00

3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

4. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

5. Dziękujemy mieszkańcom osiedla Szczypki i za ofiarę na sprzątanie kościoła, w przyszłym tygodniu o ofiarę prosimy osiedle Widzisze

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do Pana ś.p. + Stanisław Mucha Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie

Obowiązuje dekret o ograniczeniach w związku z nową falą epidemii. W nabożeństwach nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 20 m kwadratowych, a więc w naszej świątyni maksymalnie 38 osób. Na Mszę świętą będzie wpuszczane do kościoła tylko 38 osób, w tym te, które zamówiły intencję mszalną (nie więcej niż 5 osób i o ile przyjdą na czas). Tych , którzy uczestniczą w liturgii na zewnątrz kościoła bardzo prosimy o zachowanie dystansu, także podczas przystępowania do Komunii świętej. W kościele proszę zajmować co drugie miejsce.

 

406470
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 140
Ten miesiąc: 3,878