1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego

2. W przyszłą niedzielę z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Ofiary złożone przy okazji poświęcenia zostaną przekazane do MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy

3. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia modlitwy za zmarłych w ubiegłą niedzielę na cmentarzu: Paniom z Koła Gospodyń „Paradne Gosposie” za umycie ołtarza polowego, tym, którzy przygotowali nagłośnienie, Orkiestrze, Panom zbierającym ofiary. Zebrane ofiary przeznaczamy na utrzymanie cmentarza oraz budowę kaplicy. Prace przy budowie trwają. Wiemy, jak to jest kosztowne, dlatego bardzo dziękuję za ofiary. Zamawiamy już kamień ozdobny na wykończenie, myślimy o zamówieniu blachy, cegły. Dziękuję sponsorom, którzy już zadeklarowali pomoc (okna, drzwi, więźba), liczymy na innych. Bardzo proszę, aby każda rodzina uzgodniła, ile wpłacą na miesiąc i te ofiary będą przyjmowane przy stoliku przed kościołem w drugą niedzielę miesiąca. Można także przynosić do kancelarii parafialnej. Nie będziemy tego publikować, ogłaszać – to dobrowolna ofiara. Sponsorów upamiętnimy nie tylko w kronice parafialnej, ale i na tabliczce. Wszystkim mówię: BÓG ZAPŁAĆ. Msza święta za dobrodziejów będzie 31 grudnia. Mówienie o pieniądzach jest bardzo trudne, ale to nasze wspólne dzieło

4. Dziękujemy mieszkańcom osiedli Świątkówka, Podświątkówka, Trszta Zadworza za przygotowanie ostatniego nabożeństwa fatimskiego i ofiarę na budowę kaplicy. W sierpniu prosimy o przygotowanie tego nabożeństwa osiedla Pod Górą, Grochale, Łabuzy, Stożki, Zapotocze, Zagroda

5. Dziękujemy mieszkańcom osiedla Cieże za ofiarę na sprzątanie kościoła, w przyszłym tygodniu o ofiarę prosimy mieszkańców osiedla Bolisęgi

6. 22 lipca 2020 r. o godz. 18.00, w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej, odprawiona zostanie inauguracyjna Zagórzańska Msza Święta. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewni Zespół Regionalny Kasinianie - Zagórzanie – laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złotej, Srebrnej i Brązowej Ciupagi, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, Festiwalu Górali Polskich. Po Mszy świętej, na placu przed kościołem, Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników zorganizują mini-kiermasz swoich wyrobów, a członkowie Zespołu Regionalnego wystąpią z krótkim programem artystycznym.
Zachęcamy wszystkich Zagórzan do ubrania się w zagórzański srój regionalny i zaprezentowania się w nim podczas wydarzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 22 VII – św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych,
• 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy,
• 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu,
• 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii,
• 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

 

411608
Dzisiaj: 29
Wczoraj: 144
Ten miesiąc: 2,417