INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W KAPLICY MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

INTENCJE MSZALNE 02.2021

Data

Godz.

INTENCJE MSZALNE

2.02

8:15

+Józef i Maria Cieżak, synowie Stanisław i Władysław, zmarli z rodziny Cieżaków i Popławskich

5.02

8:15

I Piątek miesiąca – Msza Zbiorowa

1.W int. Panu Bogu wiadomej

2.O nowe powołania kapłańskie i zakonne

3.Prośba o Boże bł. dla chorych, ciepiących, samotnych, starszych wiekiem

4.+Bronisław Majkowski od siostrzenicy Barbary Jamrozik z Lubnia

5.+Tadeusz Majkowski od mamy 

6.W int. Panu Bogu wiadomej

7.Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośba o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

8.Podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o jedność, zgodę, zdrowie i Boże bł. w pracy dla dzieci, współmałżonków a dla wnuków o pomoc w nauce i dobre rozeznanie drogi życiowej

7.02

10:00

+Tadeusz Majkowski od siostry Jadwigi z mężem

12.02

8:15

+Tadeusz Majkowski od Agaty i Marka Zięba z Pcimia  

14.02

10:00

1.+Jan Hudomięt w rocz. śm.

2.Dziękczynna w 66 rocz. ślubu Zofii i Michała z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla Jubilatów i całej rodziny

19.02

 

8:15

Dziękczynna zza otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla całej rodziny, dzieci i wnuków

21.02

10:00

+Ryszard Filipiak w rocz. śm., syn Jan

26.02

8:15

+Anna i Władysław Majkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

28.02

10:00

Dziękczynna w rocz. ur. z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla Solenizantki i całej rodziny