Ks. Prałat Tadeusz Dziedzic - Proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku, proboszcz w Kasince Małej od 2017 roku.
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej.
tel. 18-331-30-12


Ks. mgr Mateusz Bochenek - Wikariusz

Wyświęcony w 2014 roku, wikariusz od 2022 r.
tel. 18-331-34-85