INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W KAPLICY MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

INTENCJE MSZALNE 06.2021

Data

Godz.

INTENCJE MSZALNE

3.06

8:00

+Bronisław Majkowski od sąsiadów Fryc i Żądło

4.06

8:15

MSZA ŚW. ZBIOROWA

1.W int. Panu Bogu wiadomej

2.W intencji chorych, cierpiących, samotnych i starszych wiekiem

3.Dziękczynna z Róży Janiny Polańskiej za kapłanów zwłaszcza pracujących w naszej parafii i za rodaków o opiekę Serca Jezusowego nad nimi oraz za siostry zakonne i wszystkich którzy poświęcili się służbie Bożej z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

4.+Aniela i Piotr Nowak, ich dzieci, rodzice i zmarli z rodziny

5.+Bronisław Majkowski od Barbary i Mateusza Piekarczyk

6.+Tadeusz Majkowski od Bożeny z Łukaszem

6.06

10:00

Dziękczynna Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski w 30 rocz. ślubu Ewy i Stanisława z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i dzieci

11.06

 

8:15

Dziękczynna w 3 rocz. ślubu Bożeny i Jana Jeziorskich oraz w 2 rocz. śm. ur. Nikolii Jeziorskiej z prośbą o zdrowie, Boże bł., Dary Ducha Św. i opiekę MB dla małżonków i dziecka

13.06

10:00

Prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i dzieci    

18.06

8:15

+Tadeusz Majkowski od Agnieszki i Dariusza

20.06

10:00

+Alojzy Krzysztofiak z ok. im., jego żona, rodzice

25.06

8:15

Dziękczynna za miniony rok szkolny z prośbą o Boże bł. oraz opiekę MB dla społeczności SP3  

27.06

10:00

Dziękczynna Panu Bogu i Matce Bożej za wspólnie przeżyte lata w 20 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i dzieci

29.06

8:15

Dziękczynna w 6 rocz. ur. córki z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niej, brata i całej rodziny