Poniedziałek

6:30

+JÓZEF Płoskonka w 50 rocz. śm., żona Franciszka, Anna Sumera i rodzeństwo

16 VII

7:00

+Marcin Majkowski, Magdalena Majkowska

Wtorek

17 VII

6:30

Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Małgorzaty i Piotra, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB

7:00

Prośba o zdrowie, Boże bł. w urodzajach oraz o zachowanie od wszelkich nieszczęść i klęsk dla członków Róży Wiktorii Stożek i ich rodzin

Środa

18 VII

6:30

+Józefa Płoskonka, mąż Jan w 10 rocz. śm.

18:00

Nowenna do MBNP i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

6:30

+Stanisław Stożek w 3 rocz. śm.

19 VII

7:00

+Czesław Jakubiak z ok. imienin – int. od żony i dzieci

Piątek

6:30

+Władysław Marszalik

20 VII

18:00

Koronka do Bożego Miłosierdzia i
Msza Św. wspólna za zmarłych

Sobota

21 VII

6:30

Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Lucyny i Krzysztofa z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków – int. od dzieci

 

18:00

Dziękczynna w 5 rocz. ur. Wiktorii z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niej i całej rodziny

Niedziela

22 VII

 

7:00

+Ignacy Woś w rocz. śm.

9:00

+Józefa Żądło od rodziny Skolarus

11:00

1.+Jan Woś

2.Dziękczynna w 35 rocz. ślubu Anny i Jana, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i całej rodziny

16:00

+Anna Mucha, mąż Marcin

ŚRODA 18.07. 2018

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść dla mieszkańców osiedla Cyrki i Szarki a dla zmarłych o życie wieczne
 Dziękczynna w 1 rocz. ur. Przemka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niego i rodziców
 Prośba o życie zgodne z wolą Bożą
 Podziękowanie za powrót dziecka do zdrowia, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
 Dziękczynna w 69 rocz. ślubu Władysławy i Stanisława, z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę Matki Bożej

Intencje za zmarłych:
+Wincenty Kucharczyk, żona Katarzyna, ich rodzice
+Józef Łabędź
+Maria Leksander w 4 rocz. śm.
+ Stanisław Gruszkowski w 37 rocz. śmierci

Wspólne za zmarłych
+Janina Leżańska od siostry Marysi z Krakowa z rodziną
+Jan Nawara od sąsiadów Janiny i Stanisława
+Henryk Górkiewicz od Józefy i Walentego Farganus z Mszany D.
+Anna Poradzisz od Anny i Grzegorza Pazgan
+Kunegunda Kucharczyk od Marii Główka z rodziną
+Ludwik Burnus od pracowników firmy syna Krzysztofa Max Szlif
+Józefa Żądło od Janiny i Andrzeja Płoskonka
+Władysław Łabuz od rodziny Rataj ze Słomki

Piątek 20.07.2018

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Zofia Górni od Barbary i Andrzeja Płoskonka z synami
+Stanisława Cieżak od Heleny Bierowiec
+Andrzej Szczypka od rodziny Jońców
+Stefan Cież od rodziny Filipiaków z oś. Szczypki
+Władysław Piekarczyk od Ewy i Jakuba Suskich z rodziną
+Stanisław Bierowiec od Katarzyny i Zbigniewa Gaweł
+Barbara Ślaga od kuzyna Franciszka z rodziną
+Teresa Marszalik od Józefy i Tadeusza Szczypka
+Katarzyna Marszalik od pielęgniarki środowiskowej Katarzyny Soja
+Rafał Romaniak od Małgorzaty i Bogdana Skolarusa z rodziną
+Czesław Jakubiak od Alani i Darka Marszalik z rodziną
+Andrzej Bolisęga od koleżanek Zosi z pracy
+Teresa Mucha od Janiny i Franciszka Kwatyra z dziećmi
+Janina Łacna od rodziny Dyrczów z Tokarni