1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzisiaj po Mszach świętych są zbierane przed kościołem dobrowolne ofiary na to Dzieło. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 grupa nauczycieli z Zembrzyc przedstawi krótki program upamiętniający św. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich

2. We czwartek Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty obejmiemy modlitwą obchodzimy podczas nabożeństwa różańcowego

3. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele o godz. 17.30 (w niedziele o godz. 15.30). Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

4. W środę o godz. 18.00 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Mieszkańców osiedli Kulówka, Brzegi Ksiki prosimy o przygotowanie tego nabożeństwa. Wszystkich serdecznie zapraszamy

5. Rozpoczął się październik, miesiąc misyjny. Jedną z form pomocy misjom jest zakup kalendarza misyjnego, które znajdują się na stoliku obok prasy

6. Dziękujemy mieszkańcom osiedla Cieżaki za ofiarę na sprzątanie kościoła, w przyszłym tygodniu o ofiarę prosimy osiedla Cyrki i Szarki

7. W przyszłą niedzielę będą zbierane przed kościołem dobrowolne ofiary dla chorego Mateusza chorego na autyzm, mutyzm i upośledzenie umysłowe. Mateusz został zakwalifikowany w tym roku do przeszczepu komórek macierzystych w Klinice Pediatrii w Lublinie. Wiąże się to z dużymi kosztami przekraczającymi możliwości rodziny. Przeszczep będzie dokonany w 5 dawkach. Koszt jednej dawki to 13000 zł.

8. Powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mszanie Górnej przeznaczony dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorujących psychicznie. Aby skorzystać z oferty placówki należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, który prowadzi rekrutację. Szczegóły pod nr telefonu 18 33 10 541. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności ś.p. + Grażynę Dobek i ś.p. + Stefana Szczypkę. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
12 X bł. Jan Beyzym
13 X bł. Honorat Koźmiński
15 X – św. Teresa od Jezusa
16 X – św. Jadwiga Śląska,
17 X – św. Ignacy Antiocheński 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

 

411604
Dzisiaj: 25
Wczoraj: 144
Ten miesiąc: 2,413