ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.

7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych, w najbliższą niedzielę prosimy o modlitwę w rodzinach, uczestniczyć w Mszach świętych za pośrednictwem radia i telewizji. Do kościoła mogą przyjść parafianie, którzy zamówili intencje mszalne, nie więcej jednak niż 50 osób. O godz. 15.00 proszę odśpiewać w rodzinach Gorzkie Żale.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży są odwołane.

Rekolekcje dla dorosłych, odbędą się w późniejszym terminie, gdy będą ku temu warunki.

Kościół nasz będzie otwarty, zachęcamy do indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu.

W ubiegłym tygodniu ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu złożyły następujące osiedla: Chowańce, Widzisze, Jakubiaki, Kotarby, Kulówka, Czarnoty, Siekacze, Kafle, Snoza, Dziergonie, Nawary, Dyzmy, Koło Poczty, Zapotocze, Widzisze Dolne, Miasto, Potok, Płoskonki, Szczypki, Babiarze, Kowale, osiedle Raźne

Dziękujemy osiedlom Kotarby i Chowańce za ofiarę na sprzątanie kościoła. W przyszłym tygodniu o ofiarę prosimy mieszkańców osiedli Miasto i Za Doliną

406470
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 140
Ten miesiąc: 3,878