Poniedziałek

6:30

+Marcin Majkowski, Magdalena Majkowska

7 V

7:00

+Jan Nawara od córki Janiny

 

18:00

+Monika Krupa z ok. imienin, Andrzej Wcisło z ok. dnia strażaka

Wtorek

8 V

6:30

+Stanisław Michalak, Stanisław Cieżak z ok. imienin

7:00

+Jan Nawara od córki Stanisławy z mężem

 

18:00

+Stanisław Cieżak, żona Anna, Jan Łabuz, żona Wiktoria

Środa

9 V

 

6:30

+Wiktoria, Jan, Władysław Jamróz i ich rodzice

18:00

Nowenna do MBNP i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

6:30

+Magdalena Cież w 7 rocz. śm., mąż Władysław, ich dzieci Krystyna i Krzysztof

10 V

7:00

+Jan Nawara od siostry Heleny z córką

 

18:00

Dziękczynna z ok. 50 rocz. ślubu Zofii i Franciszka Szczypka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków – int. od chrześniaka Józefa

Piątek

6:30

+Ludwik Burnus od Zofii Stożek

11 V

18:00

Majówka i Msza Św. wspólna za zmarłych

Sobota

6:30

+Kunegunda Kucharczyk od syna Piotra z rodziną

 12 V

18:00

1.+Jolanta Leżańska w 1 rocz. śm.

2. Dziękczynna z ok. 50 rocz. ślubu Zofii i Franciszka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków – int. od dzieci i wnuków

Niedziela

13 V

 

7:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę MB oraz Boże bł. w pracach wiosennych dla członkiń Róży Teresy Żądło

9:00

+Janina Tupta w rocz. śm., mąż Stanisław i ich rodzice

11:00

ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

17:00

NABOŻEŃŚTWO FATIMSKIE

ŚRODA 9.05. 2018

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych dla zmarłych o życie wieczne
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla członkiń Róży Marii Cyrek
 O Boże bł. dla naszej Ojczyzny – od rodziny Radia Maryja
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść, klęsk żywiołowych oraz Boże bł. w zbiorach dla członkiń Róży Anny Drabik i dla ich rodzin
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść, klęsk żywiołowych oraz Boże bł. w zbiorach dla członków Róży Jana Drabika i dla ich rodzin
 Dziękczynna z ok. 87 rocz. ur. Zofii Niedośpiał oraz z ok. imienin z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Katarzyny i Grzegorza z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i syna Bartusia
 O potrzebne łaski dla rodziny
 Dziękczynna w 5 rocz. ur. Pawełka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niego i całej rodziny
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla całej rodziny
 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MB oraz zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych
 Dziękczynna w 85 rocz. ur. Marii z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niej i całej rodziny

Intencje za zmarłych
+Stanisław Czarnota w dniu imienin
+Jan Jamróz, żona Wiktoria, syn Władysław
+Maria Bierowiec, mąż Stanisław
+Aniela Karcz w 1 rocz. śm.
+Jan Myszogląd, żona Maria
+Stanisław Płoskonka
+Kazimierz Jakubiak
+Stanisław Poradzisz
+Władysław Łabuz od wnuka Pawełka
+Stanisława Piwowarska w 1 rocz. śm.
+Stanisław Szczypka z ok. imienin, żona Józefa, synowie Andrzej i Janusz
+Maria Pyrz, mąż Franciszek, córka Elżbieta

Wspólne za zmarłych
+Janina Leżańska od kuzyna Józefa Dudzik
+Jan Nawara od Marii i Władysława Malarz z Tymbarku
+Józef Kotarba od Małgorzaty i Kazimierza Kozak z rodziną
+Stanisław Postrożny od Małgorzaty i Stanisława Nachman z rodziną
+Anna Poradzisz od chrzestnej z rodziną
+Kunegunda Kucharczyk od Pauliny i Pawła Kołodziejskich
+Ludwik Burnus od rodziny Kaniów z Gliników
+Józefa Żądło od Kamili i Michała
+Władysław Łabuz od Kazimierza i Danuty Perz z rodziną

Piątek 11.05.2018

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Zofia Górni od Stanisława i Salomei Mucha z rodziną
+Stanisława Cieżak od Marii i Stanisława Popiołek
+Andrzej Szczypka od Stanisława i agaty Stożek
+Stefan Cież od Wacława i Agaty Szczypka z rodziną
+Władysław Piekarczyk od Józefa Piekarczyk z rodziną
+Stanisław Bierowiec od Antoniego Kotarba z rodziną
+Barbara Ślaga od Janiny Kwatyra z rodziną
+Teresa Marszalik od Ireny i Józefa Gacków
+Katarzyna Marszalik od Władysława i Władysławy Mucha z rodziną
+Rafał Romaniak od oś. Bolisęgi
+Czesław Jakubiak od siostrzenicy Anny z mężem

Niedziela – Fatima 13.05.2018

Prośby i podziękowania
 Dziękczynna w 50 rocz. święceń kapłańskich Księdza Władysława Majkowskiego, podziękowanie za dar kapłaństwa z prośbą o obfitość łask Bożych na dalsze lata posługi Chrystusowi i wstawiennictwo MB w codziennej duszpasterskiej pracy
 Dziękczynna z ok. 50 rocz. ślubu Stanisława i Heleny z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków – int. od dzieci i wnuków
 Dziękczynna z ok. 50 rocz. ślubu Wiktorii i Stanisława z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków
 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla członkiń Róży Marii Wydra oraz dla ich rodzin
 Dziękczynna za wszelkie otrzymane dobro za przyczyną MB z prośbą o Dary Ducha Św. dla naszych duszpasterzy oraz diakona Bartka – int. z Róży Marty Karcz
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł., zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych dla członkiń Róży Rozalii Stożek
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł., zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych dla członków Róży Józefa Majdy

Wspólne za zmarłych
+Zofia Górni w 1 rocz. śm., oraz z ok. imienin
+Józef Szczypka z ok. 10 rocz. śm.
+Stanisława i Zofia Piwowarskie z ok. imienin