Poniedziałek

6:30

O szczęśliwe zdanie matury

30 IV

7:00

Intencja wynagradzająca za popełnione grzechy całej rodziny

 

18:00

+Kunegunda Kucharczyk od syna Piotra

Wtorek

1 V

6:30

+Władysław Wydra w 5 rocz. śm.

7:00

+Jan Nawara od żony Marii

 

18:00

+Maria, Jan, Zofia, Wojciech, Władysław, Józef Majda i zmarli z rodziny

Środa

2 V

 

6:30

+Aniela Kotarba w rocz. śm., jej rodzice i brat Władysław

18:00

Nowenna do MBNP i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

7:00

+Maria Górni, mąż Józef

3 V

9:00

+Jan Leżański, żona Wiktoria, córka Aniela, syn Józef, ich syn Adam Leżański, żona Janina

 

11:00

KAPLICA U LACHA

1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, zgodę i szacunek w rodzinach dla oś. Szarki i Cyrki, zachowanie od nieszczęść, klęsk żywiołowych oraz o opiekę MB Królowej Polski dla całej Parafii i Ojczyzny

2. +Irena Fryc w dniu imienin oraz jej rodzice

 

16:00

Z Róży Józefa Stożka dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla członków tej Róży oraz dla ich rodzin

Piątek

6:30

1. +Józefa Kołodziejska, mąż Józef

2. +Jan Łabuz

4 V

18:00

1.Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. wspólna za zmarłych

2. Dziękczynna w intencji Strażaków, Członków Orkiestry z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB i wstawiennictwo św. Floriana

Sobota

6:30

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi z Róży Katarzyny Stożek

5 V

7:00

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi z Róży Elżbiety Pyrz

 

18:00

Dziękczynna w 1 rocz. ur. Marka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MN dla niego i rodziców

Niedziela

6 V

 

7:00

+Jakub Karpierz w 6 rocz. śm.

9:00

+Władysław Marszalik

11:00

I KOMUNIA ŚW.

16:00

+Stanisława Stożek w rocz. śm.

ŚRODA 2.05. 2018

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB, zachowanie od nieszczęść dla mieszkańców osiedli Czarnoty i Kulówka dla zmarłych o życie wieczne
 Dziękczynna w 18 rocz. ur. Szymona z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB oraz łaskę bycia dobrym chrześcijaninem i polakiem
 Dziękczynna z ok. ur. córki z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Dziękczynna w 1 rocz. ur. ślubu Justyny i Krzysztofa z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i syna
 O szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz potrzebne łaski dla rządzących
 O zgodne życie z wolą Boża w rodzinie
 Dziękczynna w 5 rocz. ślubu Marii i Michała, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla całej rodziny
 W intencji rodzin naszej parafii
 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary i światło Ducha Św.
 Dziękczynna z ok. ur. córek z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla nich i ich rodzin
 Dziękczynna w 85 rocz. ur. Marii, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożę bł. oraz opiekę MB

Intencje za zmarłych
+Józef Główka w 24 rocz. śm.
+Anna i Helena Cyrek z rodzicami
+Franciszka i Wojciech Jakubiak
+Adam Jakubiak
+Władysław Piekarczyk, Ryszard Szczypka, zmarli z rodziny Jania, Kucharczyk
+Regina Lipecka
+Józef Cyrek z racji imienin
+Stanisław i Maria Bolisęga

Wspólne za zmarłych
+Janina Leżańska od koleżanek Uli z pracy firmy Ślusarczyk
+Jan Nawara od Genowefy Puto z rodziną z Zamieścia
+Józef Kotarba od kolegi Władysława Wcisło z żoną
+Stanisław Postrożny od Anny i Kazimierza Karpierz z rodziną
+Anna Poradzisz od Piotra i Marii Kowalskich z synem z Piekielnika
+Kunegunda Kucharczyk od Alicji Kruźlak i Pawła Karpierz
+Ludwik Burnus od Władysława i Heleny Adamczyk
+Józefa Żądło od Małgorzaty i Adama Majerczyk
+Władysław Łabuz od Ireny i Bronisława Marszalik

Piątek 4.05.2018

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Zofia Górni od Artura i Marii Młynarczyk z rodz. z Obidowej
+Stanisława Cieżak od Hanusiaków z Tokarni
+Stanisław Bierowiec od oś. Nawary, Dziergonie, Smaza i domy koło Poczty
+Kazimierz Warzecha od Agaty i Mirka Pilch
+Andrzej Szczypka od Elżbiety i Marka Szczypka z rodziną
+Stefan Cież od Anny i Bronisława Mucha
+Władysław Piekarczyk od sąsiadów ze Świątkówki
+Stanisław Bierowiec od Władysława Cież z rodziną
+Barbara Ślaga od Teresy Czarnota
+Teresa Marszalik od Anny i Stanisława Majerczyk
+Katarzyna Marszalik od Daniela Karpierz z żoną
+Rafał Romaniak od oś. Bolisęgi
+Czesław Jakubiak od siostrzeńca Arkadiusza z rodziną