Poniedziałek

6:30

+zmarli członkowie z Róży Józefa Majdy i zmarli z ich rodzin

16 XI

7:00

+Krzysztof Nawara – int. od syna Grzegorza z rodziną

 

16:45

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św.

+Maria Cież – int. od syna Władka z rodziną

Wtorek

6:30

+Stanisław Cieżak, żona Wiktoria, zmarli z rodziny 

7:00

+Krzysztof Nawara – int. od siostry Anny z mężem

17 XI

16:45

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św.

+zmarłe członkinie z Róży Elżbiety Pyrz i zmarli z ich rodzin 

Środa

18 XI

6:30

1.+Ks. Stanisław Uryga w 19 rocz. śm.

2.+Krzysztof Nawara – int. od brata Wojciecha z żoną

17:00

Nowenna do MBNP i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań  

Czwartek

6:30

+Maria Cież, mąż Jan w rocz. śm.

19 XI

7:00

+Kazimierz Popławski w 11 rocz. śm.

 

16:45

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św.

+Teresa Marszalik w rocz. śm. 

Piątek

6:30

1.+zmarłe członkinie z Róży Katarzyny Majda i zmarli z ich rodzin  

2.+Stefania Piwowarska – int. od męża Stanisława

20 XI

17:00

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. wspólna dla zmarłych

Sobota

6:30

1.+Teresa Marszalik w rocz. śm., mąż Władysław

2.+Stanisław i Rozalia Łapczyńscy 

21 XI

17:00

Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Eleonory i Stefana oraz w 25 rocz. ślubu Teresy i Jana z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i całej rodziny  

Niedziela

22 XI

7:00

+Janina w 20 rocz. śm., mąż Stefan

9:00

+Franciszek Mucha, żona Kazimiera w rocz. śm.

11:00

1.+Teresa Marszalik w rocz. śm. 

2.+Ks. Franciszek Kozak 

 

16:00

+Teresa Marszalik  

Środa 18.11.2020

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla mieszkańców osiedla Miasto i Za Doliną a dla
zmarłych o życie wieczne
 W intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla wszystkich walczących z epidemią wirusa
 O łaskę nawrócenia dla bluźniących przeciw Bogu i Maryi
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 Dziękczynna w 1 rocz. ur. Martyny z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niej,
rodzeństwa i rodziców

Intencje za zmarłych
+zmarłe członkinie z Róży Marzeny Łojas i zmarli z ich rodzin
+zmarłe członkinie z Róży Rozalii Cież i zmarli z ich rodzin
+Józef Łojas w 2 rocz. śm.
+Marian Pawlik
+Jan Kasiarz
+Bogumił Juszczak
+Maria Juszczak
+Antonina i Władysław Kania w rocz. śm.
+Franciszka Gruszkowska w 22 rocz. śm., jej mąż, zmarli z rodziny
+Józef Żądło w rocz. śm., żona Maria i ich rodzice
+Aniela
+Jan
+Anna Bożek, mąż Józef, córka Krystyna, wnuka Adam

Wspólne za zmarłych
+Teresa Stożek od Marii i Lucyny Gać z Książnic
+Ignacy Łabuz od Stanisława Płoskonka
+Władysława Stożek od pracowników firmy Czesław Stożek
+Krzysztof Stożek od Doroty i Łukasza Talaga z rodziną
+Stanisława Sobczak od Marty i Kazimierza Karcz z rodziną
+Rozalia Skolarus od Tomasza i Marii Łabuz z rodziną
+Maria Gruszkowska od Zbigniewa i Lucyny Postrożnych z rodziną
+Stanisław Grociak od zakładu pogrzebowego Cisza
+Władysław Gruszkowski od Marty Warchoł z rodziną
+Maria Mucha od Jarosława z rodziną
+Maria Sawina od Katarzyny i Grzegorza Leśniak z Kobielnika
+Stefania Piwowarska od Józefy i Mariana Paszko

Piątek 20.11.2020

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Stanisław Uchacz od Andrzeja Uchacz
+Aniela Szczypka od Kunegundy Bogacz z rodziną
+Stanisław Zięba od kolegów i koleżanek Justyny z Gimnazjum
+Rozalia Stożek od członków Róży Józefa Majdy
+Genowefa Stożek od rodziny Godawa
+Stanisław Klimek od Ewy i Andrzeja Stożek z rodziną
+Stanisława Bydłoń od wnuczki Zuzanny i Krzysztofa Pietrzak
+Stanisław Płoskonka od Michała i Justyny Stożek z rodziną
+Beata Śliwa od Marty i Kazimierza Skolarus
+Maria Cież od rodziny Świątków
+Stanisława Nawara od sąsiadów Pawła i Władysława Mucha z rodziną
+Stanisław Nachman od przyjaciela Mariana z rodziną
+Anna Burdel od Jana Drabik z rodziną
+Wojciech Stożek od sąsiadów z oś. Stożki
+Stanisław Kołodziejski od Krzysztofa Bydłoń z Lipnika z rodziną
+Franciszek Łabuz od Anny i Jana Piwowarskich z rodzią
+Tomasz Kucharczyk od Elżbiety i Stanisława Pyrz
+Michał Łacny od sąsiadów Marii i Władysława
+Maria Kozak od oś. Czarnoty
+Władysław Drabik od Janiny i Tadeusza Skolarus z rodziną
+Maria Cież od wnuka Przemysława z rodziną
+Krzysztofa Nawara od Jolanty i Andrzeja Cież z rodziną
+Józef Kucharczyk od rodziny Dąbrowa z dziećmi
+Helena Bulas od Jana i Małgorzaty Stożek z rodziną
+Józef Mucha od Dyrekcji i pracowników zakładu Techniflex w Mszanie D.
+Maria Michalak od wnuka Tomasza z rodziną
+Katarzyna Jamróz od wnuczki Izy