Poniedziałek

6:30

+Maria Cież, mąż Franciszek 

13 VII

7:00

+Józefa Dudzik w rocz. śm.  

 

18.00

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Wtorek

14 VII

6:30

+Maria Zięba w 1 rocz. śm., Stanisław Zięba w 29 rocz.śm.

7:00

+Władysław Mucha, żona Józefa  

Środa

15 VII

6:30

+Franciszka Jakubiak, synowie Kazimierz i Adam  

18:00

Nowenna do MBNP i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

6:30

+Brat Krzysztof Kozicki

16 VII

7:00

+Krzysztof Stożek – int. od syna Łukasza 

Piątek

6:30

+Józefa Płoskonka w rocz. śm., mąż Jan 

17 VII

18:00

Msza Św. wspólna dla zmarłych

Sobota

6:30

+Jakub i Maria Zięba, syn Jan, Stanisław, teść Jan

18 VII

18:00

Dziękczynna w 70 rocz. ur. Ludwiki z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB – int. od dzieci, wnuków i prawnuków

Niedziela

19 VII

7:00

1.Dziękczynna w 34 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków, dzieci i wnuków

2. +Ignacy Woś w 8 rocz. śm.

9:00

1.+Ludwik Stożek, żona Maria, syn Franciszek

2.Dziekczynna w 30 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i całej rodziny

11:00

1.+Maria Leksander w 6 rocz. śm.

2.Dziekczynna w rocz. ślubu Anastazji i Józefa z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków, dzieci i całej rodziny  

16:00

+Stanisław Stożek w 5 rocz. śm. 

Środa 15.07.2020

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla mieszkańców oś. Zapotocze i Zagroda a dla zmarłych
o życie wieczne
 W intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla wszystkich walczących z epidemią wirusa
 O łaskę nawrócenia dla bluźniących przeciw Bogu i Maryi
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 W intencji Panu Bogu wiadomej
 Dziękczynna z okazji ukończenia roczku Franciszka z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę
MB dla niego, rodziców, dziadków i wujków

Intencje za zmarłych
+Stefan i Zofia Łabuz w rocz. śm.
+zmarli z rodz. Łabuzów, Niedospiałów i Ziębów
+Elżbieta Guśpiel
+Franciszek Niedośpiał od rodz. Niedośpiałów i Piwowarskich
+Stanisław Gruszkowski w 39 rocz. śm.
+Maria Leksander w 6 rocz. śm. od dzieci

Wspólne za zmarłych
+Krzysztof Stożek od chrześnicy Dominiki z Kamilem
+Stanisława Sobczak od rodziny Smotrów
+Grzegorz Stożek od Marii i Józefa Jakubiak
+Stanisław Kania od Bożeny i Jana Sięzik z rodziną
+Wojciech Stożek od Anny i Tomasza Kucharczyk
+Maria Gruszkowska od Janiny i Stanisława Pyrz
+Stanisław Grociak od Katarzyny Piwowarskiej z Szymonem
+Władysław Gruszkowski od kuzyna Jana i Anny Gruszkowskich z rodziną
+Maria Mucha od sąsiadów z oś. Potok

Piątek 17.07.2020

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Stanisław Uchacz od kolegów z pracy
+Józef Łojas od oś. Cieże
+Aniela Szczypka od Jana i Bożeny Rapacz
+Józef Karpierz od rodziny Grzybów i Meirników z Proszowic
+Stanisław Zięba od Pawła i Iwony Bierowiec
+Rozalia Stożek od Jakuba i Ireny Stożek
+Stanisław Filipiec od Tomasza Swałtek z żoną i rodziną z Łętowni
+Genowefa Stożek od chrześnicy Anny z mężem
+Stanisław Klimek od Barbary Bierowiec
+Maria Zięba od Rozalii Michalak z rodziną
+Stanisława Bydłoń od Ludwiki i Stefana Nawara z rodziną
+Stanisław Płoskonka od oś. Cieżaki
+Beata Śliwa od Adama i Ewy Piekarczyk z rodziną
+Rozalia Jamróz od Krystyny i Stanisława Juszczak
+Maria Cież od oś. Szczypki
+Stanisława Nawara od Moniki i Jakuba Piwowarskich
+Stanisław Nachman od Danuty i Edwarda Pajka z rodziną
+Anna Burdel od Marii i Stefana Mucha ze Świątkówki
+Wojciech Stożek od Marii i Roberta Chrustek z Mszany D.
+Stanisław Kołodziejski od Barbary i Stanisława Niedośpiał
+Franciszek Łabuz od kolegi Czesława Żądło

Poniedziałek 13.07.2020 FATIMA

Prośby i podziękowania
 W intencji Księdza Jana Bierowca z okazji 25 rocz. święceń kapłańskich z prośbą o
zdrowie, Boże bł., opiekę MB Fatimskiej i wstawiennictwo Jezusa Chrystusa
Najwyższego Kapłana na każdy dzień posługi Pasterskiej
 W intencji rodzin z osiedli Świątkówka, Podświątkówka, Reszta Zadworza przygotowujących
Nabożeństwo Fatimskie z prośbą o zdrowie, wzajemną miłość, szacunek, błogosławieństwo
Boże w zakładach pracy i gospodarstwach oraz opiekę MB Fatimskiej na każdy dzień życia
 O wieczne zbawienie i dar życia wiecznego dla zmarłych z oś. Świątkówka, Podświątkówka, Reszta Zadworza
 O wstawiennictwo MB fatimskiej w intencji Bogu wiadomej
 Prośba o zdrowie, Boże bł., silną wiarę oraz opiekę MB Fatimskiej dla członkiń Róży Marty
Karcz oraz dla ich rodzin
 Dziękczynna w 13 rocz. ur. Kazimierza i 6 ur. Stanisława z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz
opiekę MB Fatimskiej dla dzieci i rodziców
 Dziękczynna w 13 rocz. ślubu Doroty i Szymona z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
dla małżonków i dzieci
 Prośba o zdrowie, Boże bł., opiekę MB Fatimskiej, zachowanie od nieszczęść dla rodzin z oś.
Lipienie oraz dla rodziny Dziedzic i Majerczyk
 Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Teresy
 Prośba o powrót do zdrowia, Boże bł. oraz opiekę MB dla syna Marka
 O Boże bł. i opiekę MB Fatimskiej dla dobroczyńców i zelatorów misji
 Prośba o Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla wnuczki
 Dziękczynna w 5 rocz. ur. Kamila z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla
niego, rodzeństwa i rodziców
 Dziękczynna w rocz. ślubu Barbary i Józefa z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
Fatimskiej dla małżonków, dzieci i wnuków
 Dziękczynna w rocz. dzieci z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla
małżonków i dzieci
 Prośba o Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej podczas remontu
 Prośba o łaskę nawrócenia grzeszników w rodzinie i na świecie

Intencje za zmarłych:
+Barbara Kępa, Katarzyna Szczypka
+Józef Michalak, Alojzy Dudzik, Józef Kozak, Józefa Dudzik w rocz. śm.
+Barbara Kępa w 5 rocz. śm.
+za zmarłych dobroczyńców i zelatorów misji
+Karolina Kozioł
+Stanisław Uchacz od kolegów z pracy
+Józef Łojas od oś. Cieże
+Aniela Szczypka od Koło Gospodyń Wiejskich z Kasinki Małej
+Józef Karpierz od Haliny i Stanisława Nawara
+Stanisław Zięba od Beaty i Marcina Miśkowiec
+Rozalia Stożek od Tomasza i Eryki Stożek
+Stanisław Filipiec od TKrzysztofa Swałtek z żoną i rodziną z Tokarni
+Genowefa Stożek od Zofii i Franciszka Skolarus
+Stanisław Klimek od Anny i Rafała Bierowiec
+Maria Zięba od Marii Nawara
+Stanisława Bydłoń od Katarzyny i Ryszarda Radoń z dziećmi z Lipnika
+Stanisław Płoskonka od Anny Trąbka
+Beata Śliwa od Jana i Ludwiki Piekarczyk
+Rozalia Jamróz od Anny Juszczak
+Maria Cież od chrześnicy Zofii
+Stanisława Nawara od wnuka Bartłomieja z rodziną
+Stanisław Nachman od Anny i Stanisława Kowalczyk z rodziną
+Anna Burdel od Stanisława i Klary Poradzisz
+Wojciech Stożek od Marii i Zbigniewa Oleksy z Mszany D.
+Stanisław Kołodziejski od Barbary i Stanisława Niedośpiał
+Franciszek Łabuz od sąsiadów Żądłów i Popielskich
+Krzysztof Stożek od chrześniaka Kamila
+Stanisława Sobczak od Sławka Smoter z rodziną
+Grzegorz Stożek od Marii z rodziną
+Stanisław Kania od Małgorzaty i Jana Stożek z rodziną
+Maria Gruszkowska od Ireny i Stanisława Stożek
+Stanisław Grociak od rodziny Niedośpiał z Pulkówki
+Władysław Gruszkowski od kuzyna Józefa Stożka z rodziną
+Maria Mucha od sąsiadów z oś. Potok