Środa 15.04.2020

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla mieszkańców osiedla Ksiki i Woźniaki a
dla zmarłych o życie wieczne
 W intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie do służby w Kościele
 Wynagradzająca za grzechy i zniewagi, bluźnierstwa przeciw Bogu i Maryi
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla wszystkich walczących z epidemią wirusa
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB i w intencji
Panu Bogu wiadomej dla Stanisławy
 Dziękczynna w 11 rocz. ślubu Rafała i Anny z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
dla małżonków i dzieci

Intencje za zmarłych
+Józef Biernat, żona Stanisława
+Maria Dudzik

Wspólne za zmarłych
+Grzegorz Stożek od Heleny Stojeba z Tenczyna
+Stanisław Mucha od Józefa i Marii Michalak z rodziną
+Stanisław Kania od Anny i Stanisława Węglarzów
+Rozalia Pustelnik od Rafała Pustelnika z żoną
+Wojciech Stożek od sąsiada Andrzeja Płoskonki z żoną
+Maria Gruszkowska od wnuka Pawła z żoną Agnieszką
+Janina Niedośpiał od Agaty i Stanisława Stożek

Piątek 17.04.2020

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Stanisław Uchacz od Elżbiety i Stanisława Pyrz
+Czesław Jakubiak od kolegów i koleżanek z klasy SP
+Marian Michalak od Natalii Stożek
+Józef Łojas od Barbary i Stefana Cieżak
+Aniela Szczypka od Teresy Czarnota z rodziną
+Maria Fiołek od Katarzyny i Krzysztofa Horus z rodziną
+Józef Karpierz od Barbary Kępa z Mszany D. z rodziną
+Adam Świerk od kuzyna Józefa Stożek z rodziną
+Jan Mucha od chrześniaka Stanisława
+Stanisław Zięba od Piotra Cholewa
+Anna Wróbel od Władysława i Marii Karpierz
+Rozalia Stożek od Janiny Niedośpiał z rodziną z Mszany D.
+Kazimiera Kotarba od Władysława Kotarba
+Stanisław Filipiec od Tadeusza Bogacz z rodziną
+Genowefa Stożek od rodziny Julkiewiczów
+Stanisław Klimek od chrześniaka Jacka z rodziną
+Maria Zięba od rodziny Kotarba
+Stanisława Bydłoń od wnuka Rafała z rodziną
+Stanisław Płoskonka od Marii i Stanisława Kucharczyk z rodziną
+Beata Śliwa od Danusi Bulas z rodziną
+Rozalia Jamróz od sąsiadów z oś. Cyrki i Szarki
+Maria Cież od Barbary Cyrek
+Stanisława Nawara od wnuka Pawła z rodziną
+Stanisław Nachman od Iwony i Piotra Wojtyczka z Mszany G.
+Anna Burdel od Marii Sienkowiec z Rabki
+Wojciech Stożek od Agaty i Marcina Burtyn z Rudnika