Poniedziałek

6:30

+Rozalia Stożek – int. od Andrzeja i Ani z rodziną

7 X

7:00

+Franciszek Sobczak w 10 rocz. śm.

 

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św.

+Jacek Mucha w 5 rocz. śm

Wtorek

8 X

6:30

+Franciszek Stożek, żona Rozalia w rocz. śm.

7:00

+Kazimiera Kotarba – int. od córki Marii

 

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św.

+Franciszek Marszalik, żona Katarzyna

Środa

9 X

6:30

1.Dziękczynna w 45 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków i całej rodziny

2.+Czesław Jakubiak – int. od kolegów z firmy Arka

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

6:30

+Anna i Marcin Mucha w 26 rocz. śm. oraz ich dzieci 

10 X

7:00

+Kazimiera Kotarba – int. od siostry Józefy z dziećmi

 

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św.

+Stefan Stożek w 16 rocz. śm.

Piątek

11 X

6:30

1.+Stanisław Bierowiec w 2 rocz. śm.

2.+Józef Karpierz – int. od rodziny Słonków z Dąbia

 

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św. wspólna za zmarłych

Sobota

6:30

1.+Mateusz Skolarus w 12 rocz. śm.

2.+Julianna Łabuz – int. od Róży Stanisławy Nawara

12 X

17:30

Nabożeństwo różańcowe i Msza Św.

Dziękczynna w 25 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla małżonków, dzieci i całej rodziny

Niedziela

13 X

 

 

 

7:00

+Władysław Mucha, rodzice Anna i Franciszek

9:00

1.+Józef Leżański, żona Kunegunda, syn Władysław,
wnuk Jan

11:00

+Michał Fryc, żona Maria

16:00

+Stanisław Zięba – int. od kolegi Tomka z rodziną

 

18:00

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Środa 9.10.2019

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla mieszkańców osiedla Jakubiaki i Żądły
a dla zmarłych o życie wieczne
 Prośba o wstawiennictwo MB i Św. Jana Pawła II dla naszej Ojczyzny
 W intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie do służby w Kościele
 Wynagradzająca za grzechy i zniewagi, bluźnierstwa przeciw Bogu i Maryi
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 Dziękczynna w 1 rocz. ur. Piotra z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla niego
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla całej
rodziny
 Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny
 Dziękczynna w 7 rocz. ślubu Marzeny i Rafała z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę
Mb dla małżonków i syna
 W int. Panu Bogu wiadomej
 Dziękczynna w rocz. ślubu Anety i Łukasza z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
dla małżonków i dziecka
 Prośba o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski oraz opiekę MB dla księży pracujących w
naszej parafii

Intencje za zmarłych
+Franciszek Stożek z ok. imienin
+Maria Sowa w 12 rocz. śm.
+Maria i Franciszek Koziccy
+Stanisław Płoskonka, córki Helena i Henryka
+Mateusz Stożek w rocz. śm.
+Paweł i Katarzyna Pustelnik oraz ich rodzice
+Władysław Skolarus w 40 rocz. śm.
+Julia Potaczek zamieszkała w Zielonce od rodziny Skolarus i Ptaszkowskich

Wspólne za zmarłych
+Maria Wiśniewska od Elżbiety i Jana Szarek z Mszany D.
+Aniela Kiczmal od wnuka Konrada Kuli
+Stanisław Mucha od sąsiadów Sarków z dziećmi
+Stanisław Kania od Agnieszki i Józefa Kopeć z dziećmi
+Julian Kucharczyk od sąsiadów Wójciaków
+Kunegunda Kucharczyk od pracowników Tartaku Antoniego Pyrz
+Rozalia Pustelnik od Wiesława Knapczyk z rodziną z Kasinki M.
+Bronisław Majkowski od rodziny Majkowskich z Kasiny W.
+Wiktoria Puchała od rodzin z domu Żądło
+Janina Niedośpiał od rodziny Skolarus z Mszany D.

Piątek 11.10.2019

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Teresa Marszalik od wnuczki Eweliny
+Czesław Jakubiak od Barbary Płoskonka z rodziną
+Janina Łacna od Koła Gospodyń Wiejskich
+Marian Michalak od rodziny Filipów
+Wiktoria i Stanisław Filipiak od Bożeny i Józefa Mucha
+Józef Łojas od Józefy i Franciszka Cież
+Aniela Szczypka od rodziny Stożków i Druzgałów
+Maria Fiołek od Anny i Jana Gruszkowskich
+Józef Karpierz od Anny i Jana Kaletka z dziećmi
+Adam Świerk od Alfredy i Justyny Świerk
+Julia Łabuz od Józefy Opioły
+Julianna Łabuz od Józefy i Kazimierza Widzisz
+Jan Mucha od Małgorzaty i Słąwomira Choryń z Krakowa
+Stanisław Zięba od Marka Leżańskiego
+Anna Wróbel od sąsiadów Wróblów
+Janina Pietrzykowska od Marioli i Szymona Szczepaniec
+Rozalia Stożek od kuzynki Marii Niedośpiał z rodziną
+Kazimiera Kotarba od Beaty i Zosi Dziadek
+Stanisław Filipiec od rodziny Filipców z Tenczyna
+Genowefa Stożek od Marii Fraganus z rodziną
+Stanisław Klimek od Rafała i Justyny Brzezickiej
+Maria Zięba od Artura i Anny Zięba
+Stanisława Bydłoń od wnuka Adriana

Niedziela 13.10.2019 FATIMA

Prośby i podziękowania
 W intencji rodzin z osiedli przygotowujących Nabożeństwo Fatimskie z prośbą o zdrowie,
wzajemną miłość, szacunek, błogosławieństwo Boże w zakładach pracy i gospodarstwach
oraz opiekę MB Fatimskiej na każdy dzień życia
 O Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla rodziny Cież
 O Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla Damiana i Anastazji Stożek w nowym domu
 Dziękczynna w kolejną rocz. ślubu z prośbą o Boże bł. i dalszą opiekę MB Fatimskiej dla
małżonków, dzieci, wnuków i dziadków
 O Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla Jadwigi i męża Stanisława
 Dziękczynna w 9 rocz. ur. Szymona z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
Fatimskiej dla niego i całej rodziny
 Dziękczynna w 12 rocz. ślubu Katarzyny i Kazimierza z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz
opiekę MB Fatimskiej dla małżonków i dzieci
 O zdrowie dla Marii
 Dziękczynna w rocz. ślubu Danuty i Andrzeja z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
Fatimskiej dla małżonków i dzieci
 Dziękczynna w rocz. ślubu Marii i Pawła z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
Fatimskiej dla małżonków, dzieci i wnuków
 Prośba o szczęśliwy pobyt za granicą i bezpieczny powrót do domu
 Dziękczynna w 2 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Dziękczynna w 40 rocz. ur. Fabiana z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Dziękczynna w 18 rocz. ur. Wiktora z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz dary Ducha Św. w
dorosłym życiu
 Dziękczynna w 47 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB Fatimskiej dla
małżonków i całej rodziny
 Prośba o ratunek dla Ojczyzny od zagrożeń i o umocnienie wiary dzieci i młodzieży – int.
z Róży Matry Karcz
 Dziękczynna w rocz. ślubu Elżbiety i Łukasza z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
Fatimskiej w dalszym życiu

Intencje za zmarłych:
+Maria Szczypka, Irena Fryc, Zofia Górni, Antoni Burkowicz
+Janina Leżańska w rocz. śm., mąż Adam, zmarli z rodziny
+Mateusz Skolarus
+Franciszek Czarnota w 20 rocz. śm. i zmarli z rodziny
+Katarzyna Mucha, mąż Antoni w rocz. śm.
+zmarłe członkinie z Róży Marii Wydra i zmarli z ich rodzin
+Władysława Kubik zd. SKolarus – od sąsiadów z oś. Szarki i Cyrki
+Julia i Józef Żądło
+Jan Pankiewicz w 43 rocz. śm., żona Anna oraz ich rodzice
+Sławomir Filipiak i jego dziadek Franciszek Cież
+Katarzyna Kozak w 4 rocz. śm., Helena i Sebastian Haras
+Julia Potaczek zamieszkała w Zielonce od rodziny Ptaszkowskich z Mszany D.
+Tomasz Kucharczyk i jego dziadkowie
+Józefa Skolarus w 9 rocz. śm., mąż Władysław, Maria i Władysław Pietrzak