Środa 25.09.2019

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla mieszkańców osiedla Łabuzy i Seusy a
dla zmarłych o życie wieczne
 Prośba o wstawiennictwo MB i Św. Jana Pawła II dla naszej Ojczyzny
 W intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie do służby w Kościele
 Wynagradzająca za grzechy i zniewagi, bluźnierstwa przeciw Bogu i Maryi
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 Dziękczynna w 18 rocz. ślubu Elżbiety i Tadeusza z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz
opiekę MB dla małżonków i całej rodziny
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla rodziny Stanisława Muchy
 Dziękczynna w 14 rocz. ślubu Renaty i Rafała, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla
małżonków i całej rodziny
 W 40 rocz. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla
niego i całej rodziny
 O zdrowie, Boże błog, opiekę Matki Bożej w pracy dla męża

Intencje za zmarłych
+Rafał Romaniak
+Michał Dudzik z racji imienin
+Zofia i Wincenty Mucha, córka Kazimiera oraz ich rodzice
+Michał Niedośpiał, jego rodzice z ok. imienin
+ Joanna Mucha w 14 rocz. śmierci, mąż Wojciech
+ Władysław Cyrek i jego rodzice

Wspólne za zmarłych
+Maria Wiśniewska od Lucyny Stożek i Anny Czyrnek
+Aniela Kiczmal od wnuczki Luizy Kuli
+Stanisław Mucha od sąsiadów rodziny Cieżów
+Stanisław Kania od Wojciecha i Marii Kotarba z synami
+Julian Kucharczyk od rodziny Lisowski i Bogacz
+Kunegunda Kucharczyk od Elżbiety i Stanisława Pyrz
+Rozalia Pustelnik od kolegów córki Bogusi ze studiów
+Bronisław Majkowski od kuzynki Zofii z Tarnowa
+Wiktoria Puchała od Jadwigi i Stanisława Cież z rodziną
+Janina Niedośpiał od Beaty i Antoniego Pyrz

Piątek 27.09.2019

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Teresa Marszalik od wnuczki Bożeny z rodziną
+Czesław Jakubiak od Anny i Jana Piwowarskich
+Janina Łacna od Koła Gospodyń Wiejskich
+Marian Michalak od chrześniaka Karola z rodziną
+Wiktoria Filipiak od Agaty i Adama Szarek z rodziną
+Józef Łojas od rodziny Ciastoniów
+Aniela Szczypka od Józi ze Śląska z rodziną
+Maria Fiołek od rodziny Wydra
+Józef Karpierz od Ireny i Kazimierza Świerk
+Adam Świerk od sąsiadki Genowefy z rodziną
+Julia Łabuz od Krystyny i Janusza Krzelowskich
+Julianna Łabuz od Józefy Widzisz i Stanisawa i Roberta z dziećmi
+Jan Mucha od Heleny i Bolesława Leżańskich z Krakowa
+Stanisław Zięba od Marii i Jana Michalaków
+Anna Wróbel od Marii Gruszkowskiej z rodziną
+Janina Pietrzykowska od Iwony Szarek z rodziną
+Rozalia Stożek od Ewy i Wojciecha Stożek z rodziną
+Kazimiera Kotarba od Stanisława Łabuz z Lubnia
+Stanisław Filipiec od Władysława i Stanisławy Kowalczyk z Mszany D.
+Genowefa Stożek od Krystyny Chromy
+Stanisław Klimek od Karola Gruszkowskiego
+Maria Zięba od wnuków z Kasiny
+Stanisława Bydłoń od wnuka Krystiana z żoną