INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

INTENCJE MSZALNE 3 – 9.05.2021

Poniedziałek

7:00

1.+Józef Płoskonka w 8 rocz. śm. – int. od córki Bogusławy z rodziną

2.Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla córek oraz ich rodzin

 

9:00

1.+Władysław Marszalik

2.+Agnieszka Kaleta – int. od syna Józka z żoną Krystyną

3 V

11:00

1.+za zmarłych budujących Kaplicę u Lacha

2.Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla mieszkańców oś. Lachy oraz dla wszystkich modlących się w Kaplicy u Lacha 

3.Dziękczynna za wstawiennictwem MB Królowej Polskii z prośbą o Boże bł., zdrowie, wzajemny szacunek i miłość w rodzinach z oś. Szarki i Cyrki oraz o zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych dla całej Parafii i Ojczyzny

 

16:00

+Irena Fryc z ok. imienin

 

17:00

Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla członków OSP Kasinka Mała oraz Orkiestry Echo Gór

Wtorek

6:30

+Aniela Kotarba w rocz. śm., jej rodzice, brat Władysław 

4 V

7:00

+Franciszek Cież – int. od brata Jana z żoną    

 

17:30

Nabożeństwo Majowe i Msza Św.

+Józef Pyrz, żona Wiktoria, Władysław Łabuz, żona Julia

Środa

5 V

 

6:30

1.+Józefa Kołodziejska, mąż Józef    

2.+Agnieszka Kaleta – int. od córki Basi     

17:30

Nabożeństwo Majowe i Msza Święta w intencji próśb i podziękowań

Czwartek

6:30

+Magdalena Cież w rocz. śm., mąż Władysław, syn Krzysztof, córka Krystyna  

6 V

7:00

+Stanisława Stożek 

 

17:30

Nabożeństwo Majowe i Msza Św.

+Stanisław i Teresa Mucha, zmarli z rodziny

Piątek

7 V

6:30

1.+Marcin Majkowski, żona Magdalena  

2.Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla członków Róży Józefa Stożka oraz dla ich rodzin 

 

16:00

Nabożeństwo Majowe i Msza Św. za zmarłych

Sobota

6:30

1.+Franciszek Cież – int. od brata Adama i Anny Cież

2.+Agnieszka Kaleta – int. od córki Basi  

8 V

17:30

Nabożeństwo Majowe i Msza Św.

+Stanisław Kucharczyk z ok. imienin, żona Julia, syn Jan, wnuk Tomasz

 Niedziela

 

9 V

 

7:00

1.+Stanisław Uchacz z ok. imienin – int. od żony i córki z rodziną

2.Dziękczynna w 18 rocz. ur. Jakuba, podziękowanie za dar życia z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz Dary Ducha Św. w dorosłym życiu

9:00

1.+Janina Tupta, mąż Stanisław w rocz. śm., ich rodzice 

2.+Stanisław Michalak, córka Lucyna, Stanisław Cieżak, żona Anna 

11:00

+Kazimierz Michalak – int. od żony

 

12:00

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚW.

 

16:00

+Maria Górni, mąż Józef 

Środa 5.05.2021

Prośby i podziękowania
 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla rodziców dzieci I Komunijnych oraz dla ich rodzin
 W intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla wszystkich walczących z epidemią wirusa
 O łaskę nawrócenia dla bluźniących przeciw Bogu i Maryi
 W intencji prześladowanych chrześcijan
 W intencji Panu Bogu wiadomej
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla Oli
 Dziękczynna za przeżyte 58 lat małżeństwa Wiktorii i Stanisława z prośbą o zdrowie, Boże bł.
oraz opiekę MB na dalsze lata życia dla małżonków
 W int. Panu Bogu wiadomej
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB
 Prośba o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB dla rodzin z Róży Marii Cyrek
 W int. Panu Bogu wiadomej

Intencje za zmarłych
+Jan i Maria Bolisęga, syn Józef
+Józef Cyrek
+Stanisław Kołbon
+Stanisław Rafta
+Stanisław Czarnota z ok. im., żona Henryka
+Paweł i Katarzyna Pustelnik i ich rodzice
+Piotr Ligas
+Władysława Antosz
+Jakub Karpierz w 9 rocz. śm.
+Jakub Kotarba, żona Aniela od syna Stefana z rodziną

Wspólne za zmarłych
+Teresa Stożek od rodz. Jońców
+Ignacy Łabuz od Józefa i Marii Bolisęga
+Władysława Stożek od rodz. Wójciaków
+Krzysztof Stożek od Marii i Stanisława Gawron
+Stanisława Sobczak od rodz. Palarczyków z Rabki
+Rozalia Skolarus od oś. Bolisęgi
+Stanisław Grociak od Magdaleny i Tadeusza Kornaś z rodz. z Mszany D.
+Władysław Gruszkowski od siostrzenicy Moniki
+Stefania Piwowarska od Krystyny i Wita Oleksińskich
+Agnieszka Kaleta od wnuczki Dominiki i Daniela z dziećmi

Piątek 14.05.2021

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:
+Stanisław Uchacz od sąsiadów Marii i Stanisława Pala
+Stanisław Zięba od Anny i Tomasza Kucharczyk
+Stanisław Mucha od Danuty i Zbigniewa Wydra
+Stanisława Bydłoń od sąsiadów Heleny i Jacka z Lipnika
+Stanisław Płoskonka od sąsiadki Lucyny Jakubiak
+Beata Śliwa od Ani Mucha
+Maria Cież od Marcina Łabuz z rodz.
+Stanisława Nawara od rodz. Kotarba
+Stanisław Nachman od kolegów z Nowego Sącza
+Wojciech Stożek od chrześnicy Janiny Niedośpiał z rodz.
+Stanisław Kołodziejski od Piotra Żądło z rodz.
+Tomasz Kucharczyk od kuzynki Kasi Stanik z rodz.
+Michał Łacny od Krzysztofa Piekarczyka z rodz.
+Maria Kozak od siostrzenicy Pauliny Niedośpiał
+Władysław Drabik od wnuczki Agnieszki z mężem
+Maria Cież od rodz. Boniorów
+Krzysztof Nawara od Małgorzaty i Tomasza Kmiecik z dziećmi
+Józef Kucharczyk od Marii Bieniek-Lupa
+Helena Bulas od Marii i Józefa Bydłoń z Lipnika
+Józef Mucha od pracowników działu handlowego, magazynu i wyrobów gotowych firmy Techniflex
+Maria Michalak od rodz. Gajdów i Zakrzewskich
+Katarzyna Jamróz od kumotra Jana Żądło
+Kunegunda Karpierz od kuzynki Anny Twardosz z Wierzbanowej
+Maria Mucha od rodz. Antosów
+Marian Wydra od Grażyny i Marcina Flis
+Aleksandra Woś od rodz. Skolarusów
+Tadeusz Kudłacz od Klaudii i Mariusza Sochackich
+Barbara Płoskonka od chrześnicy Marii z rodz.
+Władysław Szlaga od Barbary Bierowiec
+Halina Uchacz od Andrzeja i Wiesława Uchacz
+Franciszek Mrażek od wnuczki Ewy z rodz.
+Władysława Łabuz od Sławomira Drabik z rodz.
+Zofia Szarek od oś. Muchówka
+Franciszek Cież od Krzysztofa i Pauliny Dudek z dziećmi
+Władysław Kotarba od Barbary i Józefa Wróbel
+Józef Warzecha od wnuka Krystiana
+Kazimierz Michalak od Magdy i Zdzisława Ziemianin z rodz.
+Bronisława Ślósarz od członkiń Róży Marii Wydra
+Weronika Pala od Krzysztofa Drabik z Krakowa
+Jan Kaczmarczyk od Józefy Stożek
+Agnieszka Kaleta od wnuczki Kingi i Tomka z dziećmi
+Kazimierz Karpierz od wnuczki Kamili z rodz.
+Rozalia Piekarczyk od wnuczki Angeliki z mężem